เลือกห้อง และ วันเข้า / Date Check In

*กรุณาเลือกห้องที่ต้องการในช่องเลือกห้องด้านบน


* สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90วัน

จำนวนผู้เข้าพัก / Persons

สิ่งอำนวยความสะดวก *ที่ต้องจ่ายเพิ่ม/ *Service Chrage Facility
*หากต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่ม เลือกจำนวนตามที่ต้องการ


*Free สิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อมูลส่วนบุคคล /Personal Detail
นโยบาย และเงื่อนไข การให้บริการ
นโยบายการคืนเงิน

 สำหรับลูกค้าที่ทำการโอนเงินเข้ามาแล้ว 

- เมื่อยกเลิกการจองก่อนเที่ยงคืน ในวันที่จอง จะคืนเงิน ภายใน 48 ชั่วโมง

- หากยกเลิกการจองเกิน เที่ยงคืนของวันจอง จะไม่คืนเงินทุกกรณีนโยบายการเข้าพัก
- เข้าพักได้ตามจำนวนที่ห้องจำกัดตามที่ท่านได้เลือก นอกจากจะมีการขอเตียงเสริม (ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามกำหนด)

- เวลาเข้าพัก หลัง 14.00 น. ของวัน Check In

- Check Out ก่อนเวลา 11.00 น.

-อาหารเช้า 07.00 -10.00 น. ณ จุดบริการ Counter


กฎระเบียนการใช้สถานที่

- งดใช้เสียงหลัง 22.00 น.หากมีการฝ่าฝืน ปรับ 2,000 บาท

- ห้ามสูบบุหรี่ ในที่มีเครื่องหมายห้ามสูบ ปรับ 2,000 บาท

- ห้ามทำลายสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ ภายในเขตให้บริการ  .หากมีการฝ่าฝืน ปรับตามมูลค่าของสิ่งของนั้น* รหัสจะที่ส่งให้สามารถใช้งานซ้ำได้ในครั้งต่อไป และใช้ทุกครั้งที่ท่านทำรายการ **สามารถขอรหัสใหม่ได้ วันละไม่เกิน 3 ครั้ง/หมายเลข


* หมายเหตุ : *การจองจะสมบูรณ์จนกว่าท่านจะชำระเงินเสร็จสิ้น
*หากไม่ชำระเงินภายใน เที่ยงคืน ของวันที่ท่านทำการ Booking ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Booking ของท่านทันที
** ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลง ยกเลิก โปรโมชั่น สินค้าและบริการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Advertising